Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »


98 odpowiedzi w tym temacie

#21 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:01

"...

oba te „źródła” bardzo zaniżają kryminalny bilans działań bezpieki, bo pociotki komuchów bronią towarzyszy z bezpieczeństwa. I nie trzeba odwoływać się do IPN-u, by stwierdzić, że obie informacje są łgarstwem. Zanim IPN nam odpowie upłynie wiele miesięcy, a tymczasem możemy przewertować oba tomy „Bestii” Tadeusza M. Płużańskiego i dojść do pewnych ustaleń. Bestii było dużo, a w r.1968 uciekło z Polski ponad tysiąc stalinowskich oprawców (patrz tom I „Bestii”, str.399-402), jednak w PRL-u pozostało ich jeszcze wielu. Studiując ich sylwetki w książkach Płużańskiego znajdziemy tam informacje, że każdy z tych katów bezpieki miał na sumieniu sporą ilość ofiar, niektórzy nawet po kilkadziesiąt wyroków śmierci lub zakatowanych w śledztwie. Wystarczy policzyć, ponad tysiąc oprawców i – średnio ze 30 ofiar – to już wyjdzie ze 30 tysięcy, a zresztą to pan jest matematykiem! A może i więcej?

Idźmy dalej: ludzie ginęli nie tylko w ubeckich katowniach i „sądach” PRL-u!
Po wojnie w Polsce działało NKWD, Armia Czerwona i Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego – formacje te walczyły z antysowieckim powstaniem, amnestie ogłoszone podstępnie w r. 1945 i 1947 ujawniły razem około sto tysięcy żołnierzy podziemia. Wiele tysięcy poddano represjom, ilu przeżyło ? Czy pomoże nam tu IPN ?

 

..."#22 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:01

"... Ale już bilans ofiar rośnie, a okres 1944-1956 był czasem powszechnego terroru. Palono tez całe wioski (np. Wąwolnica), UB paliło domy i stodoły z partyzantami. Żołnierze wyklęci ginęli w lasach, wiele tysięcy deportowano w głąb ZSRR. W r.1990 w Wydawnictwie Lubelskim ukazała się broszurka „Polacy internowani w ZSRR w latach 1944-1947”. Broszura zawiera też mapę 47 obozów na terenie ZSRR. Tylko w okręgu lubelskim pojmano 2 tysiące 700 Akowców. Czytamy też, iż w latach 1944/5 wywieziono do łagrów ok. 15-17 tysięcy, później ustalono,że były to dane zaniżone, bo z samych Kresów północno-wschodnich deportowano do Rosji ok. 50 tysięcy Akowców i ich rodzin. I te dane są zaniżone, jeśli wziąć pod uwagę ilość obozów i rozmiary represji Smiersza i NKWD np. już po wyzwoleniu Wilna Rosjanie aresztowali, rozbroili 8 tysięcy żołnierzy AK, z czego deportowali 4.400. Zesłanie oznaczało prawie zawsze śmierć. A tysiąc z tych rozbrojonych po prostu zniknął. Podobnie było potem po wyzwalaniu Lwowa, miasto zresztą zaraz nam odebrano. Do polskich strat w latach 1944-1956 należy dodać i te, szacuje się, że w sumie zabitych i zaginionych było do 160 tysięcy, a pewne źródła podają liczbę 320 tysięcy. Może kiedyś IPN ustali ?

..."#23 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:03

Zamordowani cywile – bilans odwetu

Dokładna liczba osób, które straciły życie w wyniku akcji odwetowych AK, nie została dotąd ustalona. Paweł Rokicki podaje, że w akcjach odwetowych przeprowadzanych przez AK w końcu czerwca 1944 r. zamordowano co najmniej 119 cywilów zamieszkujących pogranicze polsko-litewskie.
Ofiarami partyzantów 5. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez „Łupaszkę” było co najmniej 66 osób cywilnych oraz kilku policjantów litewskich zabitych w czasie walk (wraz z przypadkowym, cywilnym woźnicą). Do największych mordów doszło w Dubinkach i Ołkunach, gdzie ogółem zabito 44 osoby.
W trakcie ekspedycji karnej 2. Zgrupowania AK, zorganizowanej na rozkaz komendanta okręgu wileńskiego ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, zabito przypuszczalnie nie mniej niż 13 cywilów.
Partyzanci AK przeprowadzali brutalne kontrole ludności w poszukiwaniu podejrzanych, dopuszczając się niekiedy pobić. Egzekucjom towarzyszyły też rekwizycje dobytku.
Ofiarami były często osoby z rodzin mieszanych, polsko-litewskich, a nawet rdzenni Polacy. „Przerażająca jest statystyka obydwu zbrodni pod względem płci i wieku zamordowanych. Wśród ofiar najwięcej bowiem było kobiet oraz nieletnich (dzieci i młodzieży). W Glinciszkach 56% ofiar należało do tej kategorii, a w Dubinkach ok. 75%. (…) Zupełnie odmiennie przedstawiają się wyniki akcji odwetowej 2. Zgrupowania AK, w czasie której zabijano niemal wyłącznie dorosłych mężczyzn”.

KOPIUJ WKLEJ A MYŚLENIA SAMODZIELNEGO ZERO, TY intelktualysto TY jeden z drugim.#24 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:07

1. „Żołnierze Wyklęci”.

Pojęcie powstało w 1993 r. w środowisku warszawskiej Ligi Republikańskiej. W 1995 r. zostało spopularyzowane przez Jerzego Ślaskiego w książce o tytule „Żołnierze Wyklęci”. W 2011 r. ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

2. Kim byli?

„Żołnierzami Wyklętymi” nazywa się żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 r.

3. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956.

Bezpośrednia kontynuacja konspiracji podczas II wojny światowej. Pierwszy i najgroźniejszy przeciwnik nowej, komunistycznej władzy z sowieckiego nadania. Walka „Żołnierzy Wyklętych” wpisuje się w ciąg walk o niepodległość Polski.

4. Główne nurty podziemia.

Poakowski – Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.

Narodowy – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Narodowe Siły Zbrojne.

5. Strategiczny cel.

Odzyskanie niepodległego państwa. Cele taktyczne: przetrwanie do wybuchu kolejnej wojny, ochrona ludności, samoobrona.

6. Liczebność.

120-180 tys. (20 tys. w stałych oddziałach leśnych). Do 1953 r. komuniści rozbili wszystkie zwarte oddziały. Ostatni z „Żołnierzy Wyklętych” – Józef Franczak zginął w 1963 r.

7. Najważniejsi dowódcy.

Marian Bernaciak „Orlik”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Stanisław Sojczyński „Warszyc”, Hieronim Dekutowski „Zapora”, Józef Kuraś „Ogień”, Antoni Żubryd „Zuch”, Anatol Radziwonik „Olech”, Henryk Flame „Bartek”, Władysław Łukasiuk „Młot”, Zdzisław Broński „Uskok”.

8. Okupant.

W II poł. 1944 r. 3, 5 miliona żołnierzy sowieckich. W poł. 1945 r. 15 pułków Wojsk Wewnętrznych NKWD (35 tys. żołnierzy) – 43 proc. sił NKWD w Europie Środkowej. Polscy komuniści – ok. 250 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy (UB, MO, ORMO, WP i KBW).

9. Straty.

Zginęło 8668 i aresztowano 79 tys. „Żołnierzy Wyklętych”.

10. Straty okupanta.

Zginęło 12 tys. funkcjonariuszy (UB, MO, ORMO, WP i KBW), 1 tys. żołnierzy Armii Czerwonej i funkcjonariuszy NKWD.

 #25 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:08

KOPIUJ WKLEJ A MYŚLENIA SAMODZIELNEGO ZERO, TY intelktualysto TY jeden z drugim.

Wnioski "bohater" od zabijania kobiet i dzieci - "Przerażająca jest statystyka obydwu zbrodni pod względem płci i wieku zamordowanych. Wśród ofiar najwięcej bowiem było kobiet oraz nieletnich (dzieci i młodzieży). W Glinciszkach 56% ofiar należało do tej kategorii, a w Dubinkach ok. 75%. (…)

"#26 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:08

A ja proponuję zmianę nazwy na Piotra S., TAK TAK, to ten co się spalił, uczyłem się w jednej klasie przez 8 lat (SP 24)z jego bratem Mariuszem. Pamiętam nawet nazwisko Piotrka wychowawczyni. Mieszkali przy Antoniukowskiej na 4 piętrze. Co nie pasuje DISIEJSZYM władzom taki dzisiejszy "WYKLĘTY"?

Co taka cisza zwolenników? Czyżby patron niewygodny?#27 ~Ruski Polak~

~Ruski Polak~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:08

Napiszcie, za co były te akcje odwetowe. Za setki wydanych i pomordowanych Polaków. Może coś o tym. UB fabrykowala dowody i zeznania w tym byli wyśmienici i specjalnie ze szlachetnych żołnierzy robiono bandytów. Taka prawda. Napiszcie jak Litwini i Białorusini kolaborowali ruskimi i ilu Polaków zostało zamordowanych.

#28 ~BARTEK~

~BARTEK~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:09

Patrol 5. Wileńskiej Brygady AK dotarł do wsi Vymančiai. „W domu pozostał Petras Vinslovans z żoną Salomėją i pięcioma córkami (w wieku od 5 do 20 lat): Liudviną, Zofiją, Oną, Leonorą i Eleną. Wszyscy oni zostali rozstrzelani”. Kilometr dalej był folwark Reputany, w którym „mieszkała rodzina Dzimidasów. W domu znajdował się w tym czasie gospodarz Povilas z pięciorgiem dzieci: jego żona przebywała w szpitalu w Malatach. W czasie najścia partyzantów (…) gospodarz ukrył się pod kanapą, a dzieci przekonały partyzantów, że ojciec wyjechał odwiedzić matkę do szpitala. W tej sytuacji rozstrzelanych zostało czworo dzieci, w wieku od 2 do 16 lat: Benediktas, Antanas, Stepanija i Bronislava. (…) Łącznie w Vymančiai i Reputanach zabito tego ranka dwanaście osób: dwóch starszych mężczyzn (w wieku 52 i 60 lat) oraz dziesięcioro kobiet i dzieci”.
W Ołkunach zastrzelono Mariannę Ramejkową, która trzymała „na rękach sześcioletnią córkę Aldonę Weronikę. Matka została śmiertelnie trafiona w głowę, córka zaś otrzymała dwa śmiertelne postrzały w klatkę piersiową”

Tylko widzicie zbrodnie Polaków, a Litwini,Białorusini,Ukraińcy ,Żydzi byli święci.Też dokonywali zbrodni,ale o tym nie można mówić , bo to mowa nienawiści. Najwięcej krzyczą obywatele polskiego pochodzenia i tacy ,którzy sądzą ,że wojna jest czarno- biała. Łatwo teraz pisać ,gdy się siedzi wygodnie przed komputerem.Wtedy trzeba było podejmować trudne decyzje , a śmierć nie znaczyła nic. Amerykanie też dokonywali zbrodni w czasie II wojny św.,ale nie plują na swoich żołnierzy.Jak mówimy o zbrodniach,to mówmy o wszystkich.#29 ~Prorok~

~Prorok~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:13

Jakbym myślał jak ten poseł to kazał bym zrownac z ziemią wszystkie groby nieznanego żołnierza, jak nie patrzeć wszyscy z walczących mieli udział w zabójstwach osob wroga tj. osób innej narodowości lub nawet wyznania.

#30 ~Mieszkaniec~

~Mieszkaniec~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:17

Zmienili nazwę ulicy Wojska Polskiego a co ci żołnierze nie walczyli o wolna Polskę ale nie przecież tylko liczą się pseudo bohatery co mordowali kobiety i dzieci z zresztą jaki rząd tacy bohaterowie

#31 ~Mieszkaniec~

~Mieszkaniec~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:17

Zmienili nazwę ulicy Wojska Polskiego a co ci żołnierze nie walczyli o wolna Polskę ale nie przecież tylko liczą się pseudo bohatery co mordowali kobiety i dzieci z zresztą jaki rząd tacy bohaterowie

#32 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:18

Jakbym myślał jak ten poseł to kazał bym zrownac z ziemią wszystkie groby nieznanego żołnierza, jak nie patrzeć wszyscy z walczących mieli udział w zabójstwach osob wroga tj. osób innej narodowości lub nawet wyznania.

z tym PROROKIEM to przegiąłeś. Jesteś tylko zwykłym śmiertelnikiem, nie świruj.#33 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:23

Tylko widzicie zbrodnie Polaków, a Litwini,Białorusini,Ukraińcy ,Żydzi byli święci.Też dokonywali zbrodni,ale o tym nie można mówić , bo to mowa nienawiści. Najwięcej krzyczą obywatele polskiego pochodzenia i tacy ,którzy sądzą ,że wojna jest czarno- biała. Łatwo teraz pisać ,gdy się siedzi wygodnie przed komputerem.Wtedy trzeba było podejmować trudne decyzje , a śmierć nie znaczyła nic. Amerykanie też dokonywali zbrodni w czasie II wojny św.,ale nie plują na swoich żołnierzy.Jak mówimy o zbrodniach,to mówmy o wszystkich.

Dawaj fakty kolego z podaniem źródeł.#34 ~alf~

~alf~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:24

Ja apeluję o szybką zmianę posła. Może poczytasz sobie, drogi p o śle trochę opracowań jak to ta wspaniała mniejszość witała armię czerwoną i dlaczego zostali zabić (współpraca z NKWD, UB)#35 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:26

Brak dekomunizacji wychodzi bokiem ...  lewactwo czuje się tak pewnie,że w Polsce nie możemy czcić Naszych Bohaterów !!

Waszych...#36 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:31

Ja apeluję o szybką zmianę posła. Może poczytasz sobie, drogi p o śle trochę opracowań jak to ta wspaniała mniejszość witała armię czerwoną i dlaczego zostali zabić (współpraca z NKWD, UB)

Taaa....I ta ,,mniejszość" w całości należała do Komunistycznej Partii Polski przed wojna a po wojnie zaprowadziła komunistyczny ład w całej Polsce. Bzdury piszesz. Jeśli były takie jednostkowe przypadki to nie usprawiedliwia to masowych mordów.#37 ~Prorok~

~Prorok~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:38

z tym PROROKIEM to przegiąłeś. Jesteś tylko zwykłym śmiertelnikiem, nie świruj.


Chodziło mi bardziej o potoczna nazwę Prokuratora :)

#38 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:43

"A kury a Kaczki" ( Z CAŁYM SZACUNKIEM DLA AK   bo to zupełnie inna formacja) tego nie wymyślili wieszczowie tylko prości ludzie ze wsi. A GÓWNIARZERIA teraz próbuje to przekuć na własne transparenty, bo sami nie zdążyli nic zrobić. Cóż,  takie czasy "GAWNIAKI."#39 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:46

Zmienić nazwę ulicy im. Łupaszki na Duracza. Będzie jak w stolicy.#40 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 04 marzec 2019 - 14:54

Zmienić nazwę ulicy im. Łupaszki na Duracza. Będzie jak w stolicy.

Jeden drugiego warty, a czemu nie na Piotra Szczęsnego? CO boli?

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych